รับบริหารโครงการไอที ทุกระบบงาน ด้วยประสบการณ์ 22 ปี ตั้งแต่งานโครงสร้าง สายสัญญาณ อุปกรณ์ Server Implement ทุกระบบไอที ERP, CRM   รับเหมางานโครงสร้าง สายสัญญาณ UTP, Fibor Optic, Internet, IP Phones/IP Camera/VDO Conference
รับจัดทำห้อง Data Center ตามมาตรฐาน Tier 2, 3, 4, แอร์ไล่ชื้น, ระบบไฟฟ้า, ไฟฟ้าสำรอง(UPS.), เครื่องกำเนิดไฟฟ้า   บริการดูแลระบบ Data Center ต่อประกัน(MA)ทุกระบบ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ Certificate Microsoft Data Center
บริการติดตั้ง และดูแลระบบ Network (Outsourcing Service) ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ Certificate Cisco CCNP Switch and Router   บริการติดตั้ง และดูแลระบบ Wireless (Network Admin Service) ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ Certificate Cisco CCNP Wireless
รับจัดทำห้องประชุม Conference   บริการติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ VDO Conference
บริการติดตั้ง และดูแลระบบ IP Phones และ ระบบCall Center   รับจัดทำระบบ CRM (Customer Relation Management)
รับบริหารโครงการไอทีโรงแรม IP Phones System, IP CCTV Room, Access Control System, IP TV System   บริการติดตั้ง และดูแลระบบ IP CCTV ระดับ Server
รับบริหารโครงการไอที โรงพยาบาล ระบบ HIS, PACS, RIS, EMR, Pharmacy, ERP, จัดซื้อ, พัสดุ, การเงิน     บริการติดตั้ง และดูแลระบบ Intelligent Building อาคารอัจฉริยะ บ้านอัจฉริยะ ควบคุมบ้าน ด้วยมือถือ iPad Tablet Laptop Computer
บริการติดตั้ง และดูแล Internet Data Center E-Mail, Anti Spam Mail, AD Server, Radias Server ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ Certificate Microsoft Data Center   บริการติดตั้ง และดูแลระบบ HRM ( Human Resource Management)ระบบอินทราเน็ต, ระบบสอนงานภายในองค์กร
บริการติดตั้ง และดูแลระบบ Server & SAN Storage (System Admin Service) ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ Certificate Microsoft Data Center  
บริการติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Load balance   บริการติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Firewall และระบบจัดเก็บ Log ตามพระราชบัญญัติจราจรคอมพิวเตอร์
รับวางระบบ IPS, Bandwidth management, ยี่ห้อ HP, Cisco | Ironport | Tippingpoint | Symantec | RSA      
         
         
 
ปัญหาใหญ่ของหลายองค์กร คือ โครงการ Implement ระบบไอทีไม่ประสบความสำเร็จ สาเหตุสำคัญคือ ขาด IT Project Director ที่มีประสบการณ์จริง ทำให้การลงทุนระดับสิบล้าน ร้อยล้านสูญเปล่า ทีมงานโปรเคิร์ฟคือผู้เชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ และวางระบบไอทีเสถียรภาพสูง ตั้งแต่พ.ศ.2533 จนถึงปัจจุบัน พร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญครบทุกด้าน ดังนี้
- CIO, IT Project Director
- Project Manager, Project Co Ordinator
- Network Admin ระดับ CCNP และที่ปรึกษาระดับ CCIE ด้าน Switch, Router
- Network Admin ระดับ CCNP และที่ปรึกษาระดับ CCIE ด้าน Wireless
- Network Admin  ระดับ CCNP และที่ปรึกษาระดับ CCIE ด้าน IP Phones
- Network Admin ระดับ CCNP และที่ปรึกษาระดับ CCIE ด้าน Network Security
- Network Admin ระดับ CCNP และที่ปรึกษาระดับ CCIE ด้าน Data Center
- System Admin ระดับ Certificate Microsoft Server, SAN Storage, Email, Data Center
- Database Admin ระดับ Certificate Microsoft SQL, Oracle
- Programmer PHP/MySQL, Java, ASP
- Web Admin, Webmaster and Web Design HTML5, CSS, JQuery, Java